SE

FAGOTT-Orgelförlag

Största affairen för orgelskivor på nätet i Tyskland!

Etiketten FAGOTT grundades 1997 och finns sedan dess i många musikälskares CD-samlingar.
Tungpunkten av vårt arbete är upptagning, produktion och tillverkning samt försäljning av orgelinspelningar.
Våra produktioners kvalitet finns dokumenterade i facktidningar som "Ars organi", Orgel international", "Forum Kirchenmusik", "Magazine Orgue" (Belgien) m.fl.
Våra kunder finns såväl i Japan som i Amerika, Sydafrika och Skandinavien.
Klicka
här för information om vår etikett och ansökningsblankett för inspelningar och produktion av compaktdisks.

Information och hjälp om navigering, beställning, betalning och säkerhet i vår webshop hittar du på länken "Hilfe".

Om du som organist eller ditt orgelbyggereförtag också vill presentera dina cd's i vår webaffär, så skriv till oss och vi informerar dig gärna om villkoren info@fagott-online.com


 ____________________________________________

UNSERE EMPFEHLUNG • OUR RECOMMENDATION

!

CD G. F. Händel

FAGOTT
42600383911198
F-3911-9

Konzerte für Orgel solo /
Concertos for solo Organ, op. 4, 1-6

Irénée Peyrot spielt an der Hauptorgel der Marktkirche in Halle (Saale)

  • Produktion: 2017
  • DDD Stereo 24 bit/96 kHz
  • Gesamtzeit: 76:07
  • Heft: 16 Seiten (Deutsch, English, Bilder, Disposition)

Instrument:

  • Schuke-Orgel (1984/2007) der Marktkirche in Halle/Saale (Deutschland)

PDF-Infoblatt